Với thế mạnh hợp tác quốc tế về xuất nhập khẩu, thủ tục pháp lý và đại diện thương mại cho các tập đoàn hóa chất toàn cầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tin rằng sẽ mang đến cho Quí khách hàng các sản phẩm chất lượng hàng đầu trong khu vực. 

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • Cung cấp hóa chất nguyên liệu và phụ gia chuyên dùng trong sản xuất thuốc BVTV, Phân bón.
  • Hỗ trợ kết nối đối tác, khách hàng nhập khẩu trực tiếp từ các nhà cung cấp, nhà sản xuất nước ngoài.
  • Hỗ trợ dịch vụ pháp lý trong xuất nhập khẩu hóa chất, nguyên liệu va thành phẩm.