ABA Group đơn vị gia công phân bón, thuốc  BVTV hàng đầu tại Việt Nam hiện nay

Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong hàng đầu trong việc gia công phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với đội ngũ kỹ sư, trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay

Xem thêm về chúng tôi

Đơn vị hợp tác quốc tế, với hệ thống nhà máy quy mô lớn

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp starup Việt nam, gia công với số lượng ít nhất và với giá cả thấp nhất.

Tìm hiểu thông tin

Niclo 700

Niclo 700 với công thức Niclo cải tiền có hiệu quả trong việc đặc trị ốc bưu vàng dành cho lúa, hiệu quả triệt để, ốc chết sạch chỉ sau 1 lần sử dụng

Chi tiết

Niclo 800 với công thức Niclo cải tiền có hiệu quả trong việc đặc trị ốc bưu vàng dành cho lúa, hiệu quả triệt để, ốc chết sạch chỉ sau 1 lần sử dụng

Chi tiết

Niclo 800

Niclo 1000

Niclo 1000 với công thức Niclo cải tiền có hiệu quả trong việc đặc trị ốc bưu vàng dành cho lúa, hiệu quả triệt để, ốc chết sạch chỉ sau 1 lần sử dụng

Chi tiết