Sức mạnh hoạt chất MATRINE

100
  • Tên thương mại: Sức mạnh hoạt chất MATRINE
  • Hoạt chất: Cypermethrin 40g/l, Profenofos 400g/l
  • Qui cách: Chai 450ml

Công dụng:

  • Thuốc phổ tác dụng rộng, diệt trừ hữu hiệu được nhiều loại sâu miệng nhai và chích hút hại lúa, rau, màu, cây ăn quả, cây công nghiệp… như sâu ăn lá, sâu cuốn lá, rệp, rầy xanh, bọ xít…
  • Thuốc không gây mẩn ngứa khi sử dụng. Tiếp xúc, vị độc và nội hấp mạnh với hoạt chất Thiosultap – sodium có nguồn gốc từ động vật.

Đặc tính: Đặc hiệu trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ hại lúa; sâu ăn lá hại đậu tương.

Cây trồng Dịch hại Liều lượng Lượng nước phun
Lúa Bọ trĩ 0,7 kg/ha Lượng nước phun400 – 600 L nước/ha.
Sâu đục thân 1,2 kg/ha
Sâu cuốn lá 0,5 – 0,6 kg/ha
Đậu tương Sâu xanh

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here