Scizor

214

Công dụng:
-Kích hoạt sự tăng trưởng bộ rễ và phát triển của cây trồng do việc kích hoạt sự hình thành nhiều hơn và mạnh hơn của bộ rễ so với thông thường.
– Tăng số lượng rễ mọc sâu, giúp cây trồng có khả năng chịu được hạn hán.
– Chống lại các vi sinh vật gây bệnh chết nhanh, chết chậm, sưng, thối rễ trên cây hồ tiêu như: Rhizoctonia, Fusarium, Phytopthora sp, Sclerotium rolfsii,….
– Phân hủy nhanh rơm rạ, mùn bã hữu cơ.
– Phân giải các chất xơ, Chitin, Lignin, Pectin, lân khó tan.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here