Nilan

83

Sản phẩm Nilan giúp trái lớn nhanh, nuôi trái, dày cơm, vỏ bóng mượt, trái không chai – nám. Phù hợp với tất cả các loại cây trồng.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here