Godiva

168

Sản phẩm Godiva giúp cây ra rể mạnh, đẻ nhánh nhiều. Xanh cây, dày lá, mập cành. Phù hợp với cây có múi.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here