Rowan 99

344

Sản phẩm phân bón Rowan 99 hiệu quả trong việc hạ phèn, giải mặn, đứng lá, cứng cây, ra rễ cực mạnh, tăng cường canxi silic, tổng hợp enzyme. Phù hợp tất cả các loại cây trồng.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here