Visiamd

126

Sản phẩm phân bón cao cấp Visiamd giúp cây hạ mặn, giải phèn, cứng cây. Giúp gia tăng hiệu quả kinh tế, giảm số lần xử lý thuốc, bảo vệ cây trồng lâu dài. Phù hợp tất cả các loại cây trồng, đặc biệt tốt nhất trên rau màu.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here