Metaldehyde

252

Với hoạt chất Metaldehyde là thuốc đặc trị ốc bươu vàng hại lúa.
Sử dụng tiện lợi rải sau khi sạ, trộn chung với giống hoặc khi thấy ốc xuất hiện.
Hiệu lực kéo dài, thuốc lâu tan trong nước, ít giảm hiệu lực khi trời mưa, một hạt thuốc sẽ diệt được nhiều con ốc.

Lưu ý:

  • – Rải trước khi sạ hoặc sau khi sạ, khi rải ruộng phải đủ ẩm hoặc xâm xấp nước;
  • – Thuốc có thể trộn với cát để dễ rải đều;
  • – Có thể rải khi ốc xuất hiện, hoặc khi cữ nước đầu tiên vào ruộng;
  • – Có thể trộn chung với lúa giống để rải.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here