Marumine

115

Công dụng:
– Bổ sung nấm Trichoderma tăng sức đề kháng chống bệnh vàng lá, thối rễ, lở cổ rễ, (chết rũ), nứt thân, xì mũ, chết nhanh. Chết do nấm: Fusarium, Rhizoctonia solania, Phytopphthora, Selerotium rolfsii, Pythium, Verticillium… và tuyến trùng hại rễ gây ra.
– Tăng sức đề kháng bệnh héo rũ do vi khuẩn, virus gây ra.
– Cung cấp chất dinh dưỡng và hệ sinh vật có ít cho đất giúp cải tạo đất, phục hồi, bảo vệ bộ rễ và kích thích rễ cây phát triển cực mạnh.
– Kéo dài thời gian sinh trưởng và tăng khả năng phát triển của cây trồng.
– Phân giải nhanh các chất xơ, Cellulose, chitin, lignin, pectin,… thành chất dễ tiêu giúp cây hấp thụ tốt.

[table “44” could not be loaded /]

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here