Grow Gibber

101

Với hoạt chất Gibberellic acid kích thích mạnh mẽ sự sinh trưởng kéo dài của thân, sự vươn dài lóng cây, làm tăng sinh khối của cây trồng, làm tăng nhanh sự sinh trưởng dinh dưỡng.
– Lúa: kích thích hạt nẩy mầm nhanh, ra hoa đồng loạt, ngoi nước tốt. Lúa đẻ nhánh mạnh và tập trung, trổ đồng loạt, hạn chế rụng bông, hạt chắc, sáng, trái lớn, tăng năng suất và chất lượng nông sản
Thời gian cách ly: 5 ngày
[table “33” could not be loaded /]

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here