Dipropi

92
  • Tên thương mại: Dipropi
  • Hoạt chất: Difenoconazole 200g/l ,Propiconazole 200g/l
  • Qui cách: Chai 240ml

Dipropi là thuốc trừ nấm phổ rộng, dạng nhủ dầu. Sau khi phun, thuốc được nhanh chóng hấp thu vào cây trồng nên ít bị rữa trôi do mưa.

Dipropi được hỗn hợp 2 hoạt chất gồm PropiconazoleDifenoconazole.

Hoạt chất Propiconazole đặc trị nấm xâm nhiễm lên lá, Hoạt chất Difenoconazole đặc trị bệnh xâm nhiễm lên lá và hạt. Cả hai hoạt chất đều kiểm soát nấm Asconycetes, Basidionycets, Deuteronycets gây hại trên lúa như Rhizoctonia, Cercospora, Helminthosporium…gây bệnh lem lép hạt lúa.Thuốc ức chế sự sinh tổng hợp của màng tế bào nấm làm ngưng quá trình phát triển mầm bệnh.

Do tác động cộng hưởng của 2 hoạt chất nên Dipropi diệt mầm bệnh có tác dụng nhanh và hiệu lực kéo dài 2 – 3 tuần lễ.

Trên lúa, Dipropi đặc trị bệnh lem lép hạt.

Dipropi có khả năng vừa phòng vừa trị bệnh. Thuốc diệt mầm bệnh hình thành ở giai đoạn ban đầu và ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh ở giai đoạn sau.

Dipropi có tác dụng dưỡng cây, xanh lá, cứng cây, bảo vệ cây lúa phát triển khỏe và hạt lúa sáng – bóng – mẩy.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CÂY TRỒNG BỆNH HẠI LIỀU LƯỢNG
CÂY LÚA Lem lép hạt 0,3 Lít/Ha.

Pha 6 ml/bình 8 lít nước. Phun 5 bình cho 1000m2.

Để phòng trị bệnh lem lép hạt lúa nên phun thuốc 2 lần.
Phun lần thứ nhất trước khi lúa trổ 5 – 7 ngày hay khi lúa vừa trổ xong (phun vào buổi chiều).
Phun lần thứ hai khi lúa trổ đều.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here