Charlen

72

Sản phẩm phân bón cao cấp Charlen giúp thúc đẩy phân hóa mầm hoa, nuôi đòng. Làm tăng sản lượng cây trồng.

Sản phẩm chuyên dùng cho lúa.

PHẢN HỒI Ý KIẾN

Please enter your comment!
Please enter your name here