Hoá Chất Nông Nghiệp

Chelate Vi lượng: EDTA CA, MG, FE, MN, ZN, CU

Ngày nay, bên cạnh các yếu tố phân bón đa lượng N-P-K, người ta bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của các yếu...

Compound amino acid

CHI TIẾT SẢN PHẨM Axit amin là đơn vị cấu tạo nên Protein do đó nó góp phần quy định các tính trạng khác nhau...

Na-Naa 98% TC (Sodium A- Naphthalene Aceticd 98%)

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên gọi thông dụng:  Sodium α-naphthaleneaceticd (TC) NA-NAA Tên gọi hóa học:    Sodium α-naphthaleneaceticd Công thức:  C12H9O2Na 1. Đặc điểm và tính chất của...

6BA; 6- Benzylaminopurine 99%

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên hóa học: 6-Benzylaminopurine Tên thương mại: 6-Benzylaminopurine Công thức hóa học:  C12H11N5 1.    Đặc điểm và thông số kĩ thuật 6BA; 6-Benzylaminopurine 99%           . Đặc điểm...

K-IAA 98% – Potassium 3 – Indole Acetic Acid

CHI TIẾT SẢN PHẨM Tên hóa học: Potassium 3-Indole acetic acid Tên thương mại:  Potassium 3-Indole acetic acid , K-IAA 98% Công thức hóa học: C10H8NO2Na 1.    Đặc điểm và thông số...

Paclobutrazol 20 WP – Trung Quốc

CHI TIẾT SẢN PHẨM Đặc điểm và Thông số kĩ thuật của Paclobutazol 20WP:     Đặc điểm – Tính chất Dạng Bột màu trắng Độ tan trong nước 100% Thông số kĩ...

Borax (Na2B4O7.5H2O)

Bo làm cây trồng có khả năng chống rụng trái non. Bón đủ Bo sản phẩm thu hoặc sẽ bóng đẹp hấp dẫn hơn.

Mono Kali Photphate – MKP Nguyên Liệu Nông Nghiệp

Giúp cây trồng tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường.Phân MKP không chứa chất đạm nên dễ...

Magnes Sulphate Hepta 99% (MgSO4.7H2O)

Mg là thành phần cấu tạo của diệp lục tố nên rất cần thiết cho quá trình quang hợp. Magnesium Sulfate cung cấp Mg...

Potassium Phosphate, Kali Sulphate (K2SO4)

Ứng dụng chủ yếu của K2SO4 là làm phân bón. Ở dạng muối thô, nó còn được sử dụng trong sản xuất thủy tinh.

Sản Phẩm Nổi Bật

Sản Phẩm Mới

.